Amdanom Ni

Mae dynidyn yn  esblygu o dan stiwardiaeth gychwynnol tri dyn sydd eu hunain yn sylfaenwyr ac yn weithgar mewn grŵp dynion. Rydym yn angerddol am yr angen i ddynion gael adnoddau gwell i gysylltu â dynion eraill, yn enwedig pan fyddant yn ynysig neu'n cael trafferth yn feddyliol ac yn ysbrydol. Rydym yn awyddus i greu deialog rhwng dynion, ac yna rhwng dynion a'u cymuned am y materion niferus y mae dynion yn eu hwynebu heddiw!

Sicrhawyd a rheolwyd cyllid ar gyfer y prosiect gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda, o grant gan Gynulliad Cymru.

Rydym wedi gweithio'n helaeth i'n cymuned leol ac yn cynnig ystod eang o sgiliau cyflenwol ac angerdd enfawr a rennir i helpu dynidyn i ffynnu!

luke.jpg
Luke Conlon

Gweithiwr gofal iechyd, Ymchwilydd Cymdeithasol ac Actifydd Cymunedol.

Ar ôl gyrfa gychwynnol mewn Cyfrifeg, mae gan Luke bellach dros 30 mlynedd o brofiad o weithio mewn cymunedau amrywiol ledled y DU, ond yng Nghymru yn bennaf. Dros y 7 mlynedd diwethaf mae Luke wedi bod yn gweithio i hyrwyddo Cymunedau Tosturiol yn Sir Benfro, gan gefnogi

ccymunedau feddwl am eu dymuniadau a'u dyheadau ar gyfer eu gofal yn y dyfodol, siarad amdanynt a'u hysgrifennu. Cyflwynwyd hyn drwy Wyliau, Caffi Tosturiol, cymorth 1:1 a sefydlu menter NODA (Does neb yn marw ar ei phen ei hun) yn Ysbyty De Sir Benfro ac mewn cartrefi Gofal yng Ngorllewin Cymru, gan gefnogi pobl sy'n marw ar eu pennau eu hunain heb deulu na ffrindiau gerllaw.

 

Mae Luke yn hoffi cwrdd a pobl newydd, creu bara, cerdded ac yn hyfforddi i fod yn Buddhist Healthcare Chaplaincy. Fy moto yw 'gyda'n gilydd rydym yn cryfach'.

00100dPORTRAIT_00100_BURST20200315154321
Fred Luckman

Hyfforddwr cymunedol, gweithiwr grŵp a therapydd.

 

O fywyd mewn peirianneg, deuthum yn therapydd integreiddiol ac yn hwylusydd grŵp, gan helpu pobl i wneud newidiadau yn y ffordd yr oeddent yn byw. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phren ac wedi treulio 20 mlynedd yn adeiladu, yn creu prosiectau cymunedol ac yn gweithio gyda phobl sydd wedi'u herio. Rwy'n cynnal gweithdai hyfforddi DIY i fenywod, mae gennyf ymarfer therapi gwrywaidd ffyniannus a bellach dynidyn!! Rwyf hefyd yn dad ymarferol, wrth fy modd yn dawnsio a natur!!

Rhif Symudol 0757 7117967

Rhif Symudol 0790 8860061

peter.jpg

Rhif Symudol 0751 2716451

Peter Colling
Rwyf wedi ymddeol, ac wedi gweithio fel adeiladwr, rheolwr arlwyo, a chydlynydd elusennau iechyd meddwl a gweithiwr cymorth, gyda phrofiad o hyfforddi a grymuso yn y rolau hynny. Rwy'n mwynhau cerdded bryniau, hwylio, tenis bwrdd a chanu gyda chôr lleol. Teimlaf fod gwneud y gorau y gallwn, a bod y gorau yr ydym yn hawdd i'w ddweud, ond gall dod â dynion at ei gilydd i rannu a chefnogi ein gilydd ein helpu i gyd i wneud cynnydd

Rhaid inni roi'r gorau i dynnu dynion allan o'r afon.

Mae'n hen bryd mynd i fyny'r afon a helpu i atal dynion rhag syrthio i mewn!