Cysylltch a

dynion lleol eraill

men2men at a glance!

Mae dynidyn yn wasaneth newydd, unigryw a ariennir gan hadau i ddynion, dan arweiniad dynion gan yr Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Rydym yn ymgysylltu ag dynion o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Sir Ceredigion i greu gweithgareddau grŵp bach i dynnu mewn dynion lleol.

Mae'r gweithgareddau yn hwylus ac yn anablu dynion i gysylltu ag dynion arall, sydd yn creu ymdeimlad o berthyn, cymrodoriaeth a gofod lle gallant deimlo'n gyfforddus i siarad am sut y maent mewn gwirionedd.

Rydym yn helpu ein rheolwyr y grŵp i gynllunio ei gweithgareddau ac yn darparu cymorth uniongyrchol yn dechrau a rhedeg y gweithgareddau. Mae rhai o'r dynion yn gwirfoddoli amser sylweddol ac yn hyrwyddwyr y gymdeithas.

Rydym hefyd yn ymgysylltu a chefnogi gwirfoddolwyr o amgylch ein hardal i gyfeillio dynion ynysig eraill. Mae'r cyswllt yn i dynion, yn enwedig y rhai mwy ynysig trwy'r cyfyngiad symud wedi profi i fod yn hanfodol.

Mae dynidyn yn hyfforddi dynion i arwain grwpiau cymorth. Mae'r grwpiau wythnosol yn gallu cynnig mannau syml, caniataol lle gall dynion rannu sut maen nhw'n teimlo mewn gwirionedd. Mae'r adborth a gawsom gan ddynion yn enwedig o agoriad llygad iddynt ac yn brofi sut mae dynion eraill yn siarad yn agored amdanynt eu hunain.

​​

Dynion sydd yn dan straen yn arbennig yn cael cefnogid wrth grwpiau sydd yn focusi fwy am alar a cholled.​

I gorffen, rydym yn edrych am llefydd lle rydym yn gallu cefnogi yr creu o Siediau Dynion! Mae ein CardiShed cyntaf, sy'n mynd i fod yn sied ag adnoddau eithriadol o dda, ar fin agor yn Aberteifi! Darllenwch fwy amdano yma!! Digwyddodd pob un mewn 2 fis!

Finally, we are seeking locations where we can support the creation of Men's Sheds! Our first CardiShed, which is going to be an extraordinarily well resourced shed, is just about to open in Cardigan! Read more about it here!! All happened in 2 months!

Trwy'r cyfyngiadau'r symud gyda'r 
canllawiau iechyd cyhoeddus Cymru mae dynidyn yn dod o i hyd i ffyrd i cyfarfod ac ymgysylltu a dynion yn ddiogel, ond yn uniongyrchol mewn 1:1 a gweithgareddau grŵp bach i leihau effaith unigedd!

welshdragon_edited.jpg

Pryd mae un ddyn yn clywed dyn arall yn siarad am rhywbeth sensitif neu hyd yn oed dabŵ, mae'n pwerus ac yn caniataol, gan wahodd dynion eraill i rannu.
 
Bydd dynidyn yn creu gweithgareddau grŵp newydd lle fydd dynion yn gallu cyfarfod a rhyngweithio a dynion eraill yng Ngorllewin Cymru.

Bydd y gweithgareddau yma yn helpu dynion i siarad am ei hun a symud trwy'r syniadau ffug a chygnol o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddyn, neu'n fachgen, neu'n bla.
 
Neu beth yw neu ddim yn iawn i siarad amdano!

Mae'r can yma yn ddweud i gyd .......
anthem dynidyn!

Rhaid inni roi'r gorau i dynnu dynion allan o'r afon.

Mae'n hen bryd mynd i fyny'r afon a helpu i atal dynion rhag syrthio i mewn!
.

Funded-by-Welsh-Government-logo.jpg

Arennir gan...

hywelddalogo.jpg