Cysylltch a

dynion lleol eraill

men2men at a glance!

Mae dynidyn yn wasaneth, unigryw a ariennir gan hadau i ddynion, dan arweiniad dynion gan yr Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Rydym yn ymgysylltu ag dynion o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Sir Ceredigion i greu gweithgareddau grŵp bach i dynnu mewn dynion lleol.

Mae'r gweithgareddau yn hwylus ac yn anablu dynion i gysylltu ag dynion arall, sydd yn creu ymdeimlad o berthyn, cymrodoriaeth a gofod lle gallant deimlo'n gyfforddus i siarad am sut y maent mewn gwirionedd.

Rydym yn helpu ein rheolwyr y grŵp i gynllunio ei gweithgareddau ac yn darparu cymorth uniongyrchol yn dechrau a rhedeg y gweithgareddau. Mae rhai o'r dynion yn gwirfoddoli amser sylweddol ac yn hyrwyddwyr y gymdeithas.

Rydym hefyd yn ymgysylltu a chefnogi gwirfoddolwyr o amgylch ein hardal i gyfeillio dynion ynysig eraill. Mae'r cyswllt yn i dynion, yn enwedig y rhai mwy ynysig trwy'r cyfyngiad symud wedi profi i fod yn hanfodol.

Mae dynidyn yn hyfforddi dynion i arwain grwpiau cymorth. Mae'r grwpiau wythnosol yn gallu cynnig mannau syml, caniataol lle gall dynion rannu sut maen nhw'n teimlo mewn gwirionedd. Mae'r adborth a gawsom gan ddynion yn enwedig o agoriad llygad iddynt ac yn brofi sut mae dynion eraill yn siarad yn agored amdanynt eu hunain.

​​

Dynion sydd yn dan straen yn arbennig yn cael cefnogid wrth grwpiau sydd yn focusi fwy am alar a cholled.​

I gorffen, rydym yn edrych am llefydd lle rydym yn gallu cefnogi yr creu o Siediau Dynion! Mae ein CardiShed cyntaf, sy'n mynd i fod yn sied ag adnoddau eithriadol o dda, ar fin agor yn Aberteifi! Darllenwch fwy amdano yma!! Digwyddodd pob un mewn 2 fis!

Mae DyniDyn yn creu Siediau Dynion gyda gwahaniaeth, ar draws Gorllewin Cymru. Mae ein CardiShed cyntaf, Yn sied hynod o dda gydag adnoddau yn Aberteifi. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o goed, pyrograffeg, gwaith coed, drymio, gwersi gitâr yn wythnosol. Mae hefyd yn cefnogi dynion sy'n gwneud ac yn cynnal newidiadau mawr yn y ffordd y maent yn byw. Rydym wedi sefydlu siediau eraill ym Mhorth Tywyn, Hakin a Hubberston ac rydym yn edrych ar siediau newydd yng Nghilgeti, Dinbych-y-pysgod ac Aberystwyth. 

1-8.JPG

Pryd mae un ddyn yn clywed dyn arall yn siarad am rhywbeth sensitif neu hyd yn oed dabŵ, mae'n pwerus ac yn caniataol, gan wahodd dynion eraill i rannu.
 
Bydd dynidyn yn creu gweithgareddau grŵp newydd lle fydd dynion yn gallu cyfarfod a rhyngweithio a dynion eraill yng Ngorllewin Cymru.

Bydd y gweithgareddau yma yn helpu dynion i siarad am ei hun a symud trwy'r syniadau ffug a chygnol o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddyn, neu'n fachgen, neu'n bla.
 
Neu beth yw neu ddim yn iawn i siarad amdano!

Mae'r can yma yn ddweud i gyd .......
anthem dynidyn!

Rhaid inni roi'r gorau i dynnu dynion allan o'r afon.

Mae'n hen bryd mynd i fyny'r afon a helpu i atal dynion rhag syrthio i mewn!
.

Funded-by-Welsh-Government-logo.jpg

Arennir gan...

hywelddalogo.jpg