Acerca de

Men's Sharing Circle

Support Groups

Grwpiau Cymorth Rhannu Cylch Dynion

"Pryd mae un dyn, yn clywed dyn arall yn siarad am rhywbeth sensitif neu hyd yn oed tabŵ, mae'n pwerus ac caniataol, yn gwahodd dynion i rhannu!"

 

mae dynidyn wedi creu fframwaith syml ac diogel er mwyn dod a dynion i gilydd mewn profiad grwp, lle maent yn teimlo ei fod yn gallu siarad am sut maent yn wneud mewn gwirionedd ac wrth wneud hynny gwahodd dynion eraill sy'n gwrando i siarad yn yr un modd amdanynt eu hunain.

 

 

O'r gwiriad cychwynnol, mae'r rhannu'n dyfnhau yn yr ail rownd, wrth i ddynion gymryd mwy o amser i archwilio sut maen nhw mewn gwirionedd. Mae clywed dynion eraill yn siarad fel hyn yn aml yn newydd i rai dynion, gan eu symud a'u hannog i rannu'r un peth. Mae ei gathod ac yn cysylltu dynion yn ddyfnach â phwy ydynt, beth sy'n bwysig yn eu bywydau a chyda dynion eraill. Mae'r rownd gloi yn tynnu ar yr hyn a ddywedwyd cyn wrth ddynion symud yn ôl i'w bywydau.

 

Rydym yn cael gwirfoddowlyr hyfforddedig i helpu dal yr grwpiau pwysig yma sydd hyd yn hyn wedi bod ar lein oherwydd yr cyfyngiadau symud. Fodd bynnag yn Mis Mawrth 2021 rydym yn dechrau gynnal grwpiau rhannu ty allan ac grwpiau bach ty fewn sydd yn aml-bell. Mae dynion wedi teimlo yn glir fod yr grwpiau yma wedi cefnogi nhw tryw'r gloi'r cyfnod.

I ymuno â grwp cymorth dynion:

Cysylltwch â ni fel y gallwn ddechrau gweithio gyda'n gilydd.

Diolch am cyflwyno!
1405-4-coralroom.jpg

Grwpiau wythnosol galw heibio dynion ar lein

Pob Dydd Llun ac Dydd  am 2 o'r gloch

Unrhyw dyn sydd wedi cofrestru ag dynidyn yn gallu defnyddio yr grwpiau cymorth galw heibio wythnosol. Cysylltwch ag ni ac fe fyddwn yn rhoi cod mynediad ZOOM i chi. 

m2mgroup1.jpg

Grwpiau cymorth ar gau dynion yn wythnosol

Wythnosol ar Dydd Mercher am 7 o'r gloch

Gall unrhyw ddyn sydd wedi cofrestru mewn men2men ofyn am gael ei dderbyn i grŵp cymorth wythnosol menyn caeedig, sef 4 i 8 dyn, a fydd yn rhedeg am 6 wythnos. Ar-lein ar hyn o bryd, ond bydd grwpiau newydd yn dechrau cyfarfod wyneb yn wyneb ym mis Mawrth 2021. Cysylltwch â ni i gofrestru mewn grŵp.

griefgroup_edited.jpg

Grwpiau wythnosol cymorth galar a cholled

Yn wythnosol ar Dydd Iau 7 o'r gloch

Yn mawrth 2021 rydym yn dechrau yr grwp cymorth cyntaf am dynion a wnaeth dioddef colled drwy farwolaeth neu wahanu oddi wrth anwyliaid. Cysylltwch â ni i gofrestru mewn grŵp.